Oświadczenia majątkowe za 2015r.

Oświadczenia majątkowe – kierownictwo Urzędu

 1. Wójt Gminy – Zbigniew Kudrzycki
 2. Sekretarz Gminy – Monika Grudziądz
 3. Skarbnik Gminy – Danuta Pszczółkowska

Oświadczenia majątkowe – kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych:

 1. Brzostek Krystyna – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rozogach
 2. Dzierlatka Marzena – Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Rozogi
 3. Kaczmarczyk Izabela – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach
 4. Kobus Wiesław – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach
 5. Krawczyk Elżbieta – insp. ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy
 6. Łachacz Janina – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach
 7. Nosek Grażyna – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach
 8. Osowiecka Ewelina – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach
 9. Piłat Beata – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach
 10. Polańczuk Joanna – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach
 11. Przybyłowska Renata – referent ds. kadr i płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach
 12. Stolarczyk Jolanta – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rozogach
 13. Szewczak Wojciech – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach
 14. Szydłowska Alicja – insp. ds. finansowych w Urzędzie Gminy
 15. Śpiewak Bożena – insp. ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Rozogi
 16. Wasik Joanna – Dyrektor Zespołu Szkół w Rozogach
 17. Zdunek Bernadetta – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozogach

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Rozogi:

 1. Nowotka Marek – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Derecka Izabela – Wiceprzewodniczący Rady
 3. Bałdyga Krzysztof – radny
 4. Czujak Stanisław – radny
 5. Darmofał Kamila – radna
 6. Doroszko Roman – radny
 7. Dzierlatka Mieczysław – radny
 8. Jabłonka Waldemar – radny
 9. Malona Wanda – radna
 10. Skiba Janusz – radna
 11. Sypiański Maciej – radny
 12. Trzciński Krzysztof  - radny
 13. Więcek Krzysztof – radny
 14. Zdunek Marianna – radna
 15. Zyśk Sławomir – radny
Wytworzył:
Katarzyna Gwiazda
Udostępnił:
Ryszard Górski
(2016-07-11 07:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Górski
(2016-08-24 11:38:58)