Oświadczenia majątkowe za 2016r.

Oświadczenia majątkowe za 2016r. złożone w związku z zakończeniem lub zmianą stosunku pracy pracownika.

1.      Wiesław Kobus – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozogach – oświadczenia majątkowe za 2016 r.

2.      Alicja Szydłowska – inspektor ds. finansowych – oświadczenia majątkowe za 2016 rok

3.      Wiesław Kobus – oświadczenia majątkowe za 2016 r.

4.     Kaczmarczyk Izabela – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach – oświadczenie złożone w związku z likwidacją Zespołu

Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, osoby zarządzającej  i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

1)      Zbigniew Kudrzycki – Wójt Gminy
2)      Monika Grudziądz – Sekretarz Gminy
3)      Danuta Pszczółkowska – Skarbnik Gminy
4)      Krystyna Brzostek – wicedyrektor Zespołu Szkół w Rozogach
5)      Izabela Kaczmarczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Rozogach
6)      Wiesław Kobus – Prezes Zarządu  - Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o. w organizacji
7)      Elżbieta Krawczyk – inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Rozogi, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
8)      Janina Łachacz – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozogach
9)      Grażyna Nosek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrowach
10)   Ewelina Osowiecka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach
11)   Beata Piłat – inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
12)   Sylwia Pogorzelska – podinspektor ds. finansowych w Urzędzie Gminy Rozogi, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta - oświadczenie nr 1, oświadczenie nr 2, oświadczenie nr 3, oświadczenie nr 4
13)   Joanna Polańczuk – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozogach
14)   Renata Przybyłowska – referent ds. kadr i płac w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
15)   Jolanta Stolarczyk – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rozogach „Kraina Uśmiechu”
16)   Wojciech Szewczak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach
17)   Bożena Śpiewak – inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Urzędzie Gminy Rozogi, upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta
18)   Joanna Wasik – Dyrektor Zespołu Szkół w Rozogach
19)   Bernadetta Zdunek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach
20)  Błaszczak Marzena - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Klonie
21)  Marzena Dzierlatka - Kierownik Referatu Rozwoju, Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska oraz Zamówień PublicznychRadnych Rady Gminy

1)      Marek Stefan Nowotka – Przewodniczący Rady
2)      Izabela Derecka – Wiceprzewodniczący Rady
3)      Krzysztof Bałdyga – Radny
4)      Stanisław Czujak – Radny
5)      Kamila Barbara Darmofał – Radna
6)      Roman Doroszko – Radny
7)      Mieczysław Dzierlatka – Radny
8)      Waldemar Jabłonka – Radny
9)      Wanda Józefa Malon – Radna
10)   Janusz Skiba – Radny
11)   Maciej Sypiański - Radny
12)   Krzysztof Trzciński – Radny
13)   Krzysztof Więcek – Radny
14)   Marianna Zdunek – Radna
15)   Sławomir Zyśk – Radny

 

Wytworzył:
Katarzyna Gwiazda
Udostępnił:
Ryszard Górski
(2016-11-03 07:25:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Ryszard Górski
(2018-09-03 10:07:44)